Om Marte Meo

Marte Meo er latinsk og betyder ”ved egen kraft” og refererer til, at mennesket udvikler dets kompetencer gennem udviklingsstøttende samspil, ud fra egne kræfter. Hvilket vil sige, at metoden giver redskaber til hjælp til selvhjælp.

Marte Meo er en videoanalyse metode, der sætter fokus på det gode samspil mellem mennesker.

Metoden kan anvendes på alle typer af relationer og samspil, forældre – barn relationen, barn – voksne relationer i institutionen, elev – lære i skolen, i par forhold, på personalemøder og er meget brugbar i forhold til mennesker med problem skabende adfærd, udviklingsbekymrende adfærd, udviklings forsinket adfærd og til mennesker med demens. Kort sagt alle steder hvor mennesker mødes og har relationer til hinanden.

Metoden er udviklet i Holland af Maria Arts, har været brugt i Danmark siden 1995 og er nu udbredt i over 30 lande.


Metoden er ressource orienteret og det er en central tanke i Marte Meo at adfærdsproblemer oftest er en reaktion på et uhensigtsmæssigt samspil.

Det primære sigte er at finde frem til samspillets udviklingsstøttende potentialer, altså have øje for og finde frem til det der lykkes og hvad det er der får det til at lykkes. Finde en vej at gå.

Via videoklip af situationer hvor samspillet lykkes gives redskaber, som konkret er til at følge og forstå.

Metoden har sit teoretiske fundament i den moderne udviklingspsykologi som har lært os, at samspillet er af afgørende betydning for, at et barn udvikler sig til et psykisk sundt individ, og at det er igennem samspillet med andre, at barnet udvikler sig til at blive et kompetent og socialt menneske.

Grundelementerne i samspil og kommunikation er de samme livet igennem, og netop derfor er det de samme grund
elementer, som udvikler barnet, og som understøtter det ældre/demente menneskes ressourcer.