Marte Meo forløb

Marte Meo forløb:

Gennem Marte Meo metoden kan man løse mange samspils- og adfærds problematikker, som eksempel kan nævnes:

 • Søskendeproblematikker
 • Børn med sprogproblemer
 • Børn/unge med lavt selvværd og selvtillid
 • Børn som ikke trives i skole og daginstitution
 • Børn/unge som virker triste og opgivende
 • Børn/unge som har det svært i sammenbragte familier
 • Børn/unge/demente som har et aggressivt adfærd
 • Børn som har tilknytnings- og kontaktvanskeligheder
 • Kolik børn
 • Børn/unge med adfærdsproblemer
 • Børn/unge som har koncentrationsproblemer,
 • Børn/unge/voksne som har udviklingsforstyrrelser
 • Socialt udsatte børn/unge
 • Demente personer der er svær at komme i kontakt med
 • Psykiatriske personer der har en problematisk adfærd
 • Problemer i klasseværelset
 • Personaleproblemer
 • Problemer i plejefamilien
 • Tilknytningsproblemer i adoptionsfamilier.