Marte Meo elementer:

At følge:  Elementet: At følge et andet menneske, er et af de elementer der har stor betydning for hvordan samspillet udvikler sig. Om vi ender i konflikt, dårlig stemning eller godt og givtigt samvær. I samspillet med andre mennesker støder vi alle ofte på situationer, hvor tingen ikke udvikler sig som vi havde planlagt eller […]